Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerRumenačka 33, 21102 Novi Sad, Srbija
Tel: +381 (0)21 513 400 Gsm: +381 (0)63 7747489
Email: info@dentalpro.rs ; tam.auto@dentalpro.rs
  POČETNA PROIZVODI EDUKACIJA PRODAJA O NAMA KONTAKT

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

KOMPOZITNI SISTEM

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Super Etch

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Stae

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Go!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ice

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Rok

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Wave, Wave MV, Wave HV

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Shade modification kit

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kompozitni sistem/dodaci


AMALGAMI

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Permite

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

GS-80

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ultracaps+


BELJENJE ZUBA

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Pola Office+

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Pola Day

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Pola Night

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Pola Paint

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Soothe


GLAS JONOMER MATERIJALI

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Riva Self Cure

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Riva Light Cure

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Riva Silver

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Riva Protect

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Riva Luting


Dodatni proizvodi:


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Riva conditioner

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Riva coat

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Riva applicator


CEMENTI


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

seT - dual cement

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Riva Luting


PROFILAKTIČKI PROGRAM


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Conseal F

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Riva Protect


OPREMA


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Radii Plus

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Nastavci za Radii Plus lampu

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ultramat 2 ,Ultramat S

   
STAE

JEDNOKOMPONENTNI TOTALNO
PROŽIMAJUĆI ADHEZIV ZA DENTIN I GLEĐ
Stae je fluorid oslobađajući, jednokomponentni totalno prožimajući adheziv za dentin i gleđ, namenjen za direktno vezivanje. Stae u potpunosti i homogeno infiltrira hibridni sloj, obezbeđujući izvanredno vezivanje za zub.

Sistem jedna bočica
Stae kombinuje i prajmer i adheziv u jednoj bočici čime se pojednostavljuje procedura i smanjuje vreme provođenja pacijenta u stolici.

Oslobađanje fluorida
Kariostatičan efekat fluorida pospješuje remineralizaciju i smanjuje demineralizaciju gleđi. U vodenoj sredini fluoridni joni iz Stae smole difunduju u okolni zub.Ovo jonsko kretanje je uzrokovano oralnim tečnostima koje se kreću između smole i zuba, delujući kao nosač fluoridnih jona.

NE sadrži Bis-fenol-A
Stae ne sadrži Bis-fenol A niti slične BisGMA smole za koje se polemiše da izazivaju hormonalnai disbalans.„Dental Advisor“ rangiranje
„Stae je visoko preporučen adhezivni sistem namenjen za vezivanje kompozita, kompomera i porcelana. Dobio je 86% kliničkog rejtinga.“

Vezuje se i za vlažnu i za suhu zubnu površinu
Stae sadrži nosivi rastvarač koji je mešavina acetona i vode. Aceton nosi Stae duboko u demineralizovani
dentin, dok voda vlaži isušeni dentin.

Visoka snaga vezivanja
Stae komplentnom hibridizacijom smole u demineralizovanom dentinu obezbeđuje visoku snagu vezivanja.


Kompletna i homogena hibridizacija
„ SEM (skenirajućom elektronskom mikroskopskom) analizom Stae adhezivnog sistema je pokazana hibridizacija na spoju dentina i smole. Hibridni sloj je veoma dobro razvijen sa uniformnom debljinom od 3-4 mikrona.(2)
Stae sa dobro infiltriranim hibridnim slojem, upoređujući sa drugim brendovina navedenih niže, pokazuje da on u potpunosti zatvara dentinske tubule, minimalizujući postoperativnu osetljivost. Dokaz na fotografiji je „intimna adaptacija homogeno raširene smole za preostalu čvrstu zubnu strukturu i uniformna gustina slike“.
Nema vidljivih pukotina i praznina u hibridnom sloju. Ovakva karakterizacija odgovara adhezivnim sistemima sa dugotrajnim kliničkim uspehom. Slični razultati su utvrđeni kod 3M Single bond* adhezivnog sistema. Optibond Solo* pokazuje manje definisan hibridni sloj.
U sloju se primećuju praznine u nekim delovima smolne interdifuzije. Nadalje, nejednaka gustina slike sugerira na nedostatke u potpunom razvoju hibridnog sloja“.(3)

  Bez praznina
„Stae formira kontinuiran hibridni sloj sa preostalnim dentinskim slojem, bez znakova odvajanja ili praznina.“(2)

Kompletno zatvaranje
„Stae hibridni sloj je veoma ujednačen, bez varijacije u bojenju, što pokazuje da je raširenost smole adheziva u demineralizovanom sloju ujednačena i homogena. Kolagen se pojavljuje totalno inkapsuliran sa smolom.“ (2)

Intaktan kolagen
„Kolagena vlakna u hibridnom sloju pokazuju kompletno pruganje bez znakova denaturacije ili gubitka strukturalnog integriteta.“ (2)

Stae

Magn 5,000x


SEM Magn 2,000x


TEM Magn 2,000x


SEM Magn 10,000x

Adper Single Bond*

Magn 5,000x

Optibond Solo*

Magn 5,000x

Indikacije
• Sve direktne restauracije kompozitima
• Kompomeri
• Kompozitne / keramičke* / metalne * / porcelanske*
reparacije


* Vezivna površina zahteva prethodno tretiranje površine sa silan prajmerom.

* Adper Single Bond, Optibond Solo, One Step i Bond-1 are not the registered trademarks of SDI Limited.
** Source-Published and SDI test data.


(1) The Dental Advisor. September 1998, Vol 15, No 7.
(2) Duke E. S., DDS, MSD, (1997). Ultrastructural and physical property studies of Stae single component adhesive system.
The University of Texas Health Science Center, San Antonio, USA.
(3) Duke E. S., DDS, MSD, (1997).  Research Report, The University of Texas Health Science Center at San Antonio.


 
Tam-Auto d.o.o.
(Dental Depo)
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerRumenačka 33, 21102 Novi Sad, Srbija
Tel: +381 (0)21 513 400 Gsm: +381 (0)63 7747489
Email: info@dentalpro.rs ; tam.auto@dentalpro.rs

POČETNA PROIZVODI EDUKACIJA PRODAJA O NAMA KONTAKT

  Copyright © Tam-Auto d.o.o. (Dental Depo) 2010
Dizajnirao i razvio: Studio Trkulja