Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerRumenačka 33, 21102 Novi Sad, Srbija
Tel: +381 (0)21 513 400 Gsm: +381 (0)63 7747489
Email: info@dentalpro.rs ; tam.auto@dentalpro.rs
  POČETNA PROIZVODI EDUKACIJA PONUDA O NAMA KONTAKT

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

KOMPOZITNI SISTEM

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Super Etch

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Stae

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Go!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ice

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Rok

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Wave, Wave MV, Wave HV

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Shade modification kit

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kompozitni sistem/dodaci


AMALGAMI

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Permite

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

GS-80

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ultracaps+


BELJENJE ZUBA

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Pola Office+

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Pola Day

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Pola Night

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Pola Paint

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Soothe


GLAS JONOMER MATERIJALI

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Riva Self Cure

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Riva Light Cure

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Riva Silver

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Riva Protect

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Riva Luting


Dodatni proizvodi:


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Riva conditioner

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Riva coat

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Riva applicator


CEMENTI


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

seT - dual cement

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Riva Luting


PROFILAKTIČKI PROGRAM


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Conseal F

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Riva Protect


OPREMA


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Radii Plus

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Nastavci za Radii Plus lampu

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ultramat 2 ,Ultramat S

   
RIVA LIGHT CURE

SVETLOSNO POLIMERIZUJUĆI SMOLOM OJAČAN
GLAS JONOMER RESTAURATIVNI MATERIJAL


glas jonomer restaurativni materijal stvarne
estetikeKombinacija prednosti glas jonomera i prednosti kompozita
Riva Light Cure je svetlosno polimerizujući, smolom ojačan glas jonomer restaurativni cement. Glas jonomeri otpuštaju fluoride i hemijski se vezuju za strukturu zuba, a kompoziti imaju izuzetnu estetiku. Riva Light Cure je kombinacija od oboje, sa izuzetnom estetikom, oslobađanjem fluorida i hemijskim vezivanjem za strukturu zuba.

Ne sadrži Bisphenol A, niti njegove derivate
Riva Light Cure ne sadrži Bisphenol A niti njegove derivate. Koristite ovaj proizvod kod vaših pacijenata sa poverenjem i bez brige.

Zakonom zaštićena ionglass™ tehnologija
Riva Light Cure koristi SDI tehnologiju ionglass™ punila razvijenu od strane SDI glas jonomer tehnologa. ionglass™ je rendgenkontrastno, jon visoko
oslobađajuće reaktivno staklo koje se koristi u SDI dentalnim cementima. Riva Light Cure otpušta sadržajno više fluorida čime pomaže u remineralizaciji prirodne denticije.Odlična marginalna adaptacija
Riva Light Cure je odgovor za dugotrajnu prevenciju mikrocurenja. Bilo da se koristi kao ispun ili podloga ispod trajnog ispuna „…samovezujuća glas jonomer baza je efektivnija u smanjenju mikrocurenja, bilo u okluzalnim ili proksimalnim površinama kaviteta, nego tečni kompozit. (2)


Tečni kompozit


Riva Light Cure


Crveni pigment indikuje na marginalno curenje
 
  Visoka otpornost na pritisak
Visoka otpornost na pritisak osigurava dovoljnu mehaničku otpornost da bi se izdržale sile mastikacije, neophodnu za trajnost ispuna. Riva Light Cure sa optimalnim nivoom punjenja maksimalizuje svoju dugotrajnost i otpornost na sile pritiska u oralnoj sredini.


Visoka otpornost na savijanje
Visoka otpornost na savijanje osigurava redukciju pucanja i prelome pri savijanju.
Riva Light Cure ima izuzetnu otornost na savijanje.Neverovatna estetika
Riva Light Cure je dostupna u 11 nijansi: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4 i izbeljenoj nijansi. Riva Light Cure omogućuje stvaranje prirodnog izgleda restauracije sa kameleon efektom.Dugotrajna otpornost na trošenje
Površinska tvrdoća smolom ojačanog glas jonomera znači dugotrajnu otpornost na trošenje. Veća površinska tvrdoća, veća otpornost na stalne površinske prodore.Jednostavna procedura
Riva Light Cure se brzo i lako postavlja. Nije potrebno nanošenje adheziva. Hemijski se vezuje za zub i obezbeđuje razmenu jona sa demineralizovanom denticijom.

Indikacije
• Manje restauracije l i ll klase i restauracije lll klase
• Restauracije V klase
• Restauracije na mlečnim zubima
• Restauracije kod gerijatrijskih pacijenata
• Nadogradnje jezgra za krunicu
• Zalivanje fisura i jamica zuba
• Restauracije površine korena
• Cervikalne erozije
• Abfrakcione lezije zuba
• Kao privremeni ispun
• Kao lajner / podloga
• Zajedničko vezivanje sa kompozitima (sendvič tehnika).

* Fuji II LC and Photac Fil Quick are not the registered trademarks of SDI Limited.
** Published and SDI Test Data.
(1) McCabe JF, Al-Naimi OT. Fluoride release of three Riva GI Products Compared with that of a competitor product. University
of Newcastle (UK); July 2007 .
(2) Duong T, Tran L, Perry R, Kugel G (2007). Microleakage testing in vitro using three different bases under composites. Special Issue of the Journal of Dental Research. Abstract #0366.
(3) Al-Naimi OT, Lopes MB, McCabe JF, Prentice LH. Flexural Strength of Resin-Modified Glass-Ionomer cements (RMGICs) 


 
Tam-Auto d.o.o.
(Dental Depo)
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerRumenačka 33, 21102 Novi Sad, Srbija
Tel: +381 (0)21 513 400 Gsm: +381 (0)63 7747489
Email: info@dentalpro.rs ; tam.auto@dentalpro.rs

POČETNA PROIZVODI EDUKACIJA PONUDA O NAMA KONTAKT

  Copyright © Tam-Auto d.o.o. (Dental Depo) 2010
Dizajnirao i razvio: Studio Trkulja